Registreringsskjema for frivillige
Søknadsfristen utgikk den 1/2/2018, det er ikke mulig å melde seg på Audi FIS Ski World Cup Oslo 1.january 2018