Registreringsskjema for frivillige
Velkommen til frivilligportalenl! Portalen er vårt viktigste verktøy i arbeidet med å rekruttere og koordinere frivillige mot alle våre arrangement i Holmenkollen.

Informasjonen du legger inn i dette skjemaet vil ikke uten ditt samtykke bli benyttet til andre formål enn planlegging og gjennomføring av arrangement i regi av Holmenkollen Skifestival. Din mailadresse kan også bli brukt for å invitere deg til andre arrangement i regi av Holmenkollen Skifestival og Skiforeningen samt å gi deg informasjon om tilsvarende arrangementer vi mener kan være av interesse for deg. I etterkant av arrangementet vil vi sende en undersøkelse om hvordan du har hatt det som frivillig hos oss.
Personalia Bakgrunn Stillinger Bekreft Kvittering
For å søke som frivillig må du ha fylt 18 år. Pass på at kontaktinformasjonen er korrekt (spesielt mobil og e-post), slik at vi har mulighet til å kommunisere med deg underveis i rekrutteringsprosessen og ikke minst under arrangementet.
Personalia
Kontaktinfo